• indywidualne podejście do ucznia i jego potrzeb
  • wyznaczamy realistyczne i konkretne cele lekcji pozwalają kursantom na osiągnięcie poczucia sukcesu
  • wzmacniamy motywację i autonomię kursantów, by nie bali się mówić i samodzielnie stosować język
  • wysoka skuteczność zajęć, 100% zdawalność egzaminacyjna
  • równomierne rozwijanie wszystkich czterech umiejętności językowych z naciskiem na aktywne używanie języka
  • stosujemy metodę komunikatywną dostosowaną do potrzeb indywidualnych kursanta lub grupy
  • uczymy w sposób skuteczny, przyjemny i ciekawy, dzięki pozytywnej atmosferze tworzonej przez nauczyciela, technologii oraz nowoczesnym materiałom
  • uczymy języka autentycznego, nie „książkowego”, używanego w krajach anglojęzycznych