Znaczną częścią naszych Klientów są firmy i instytucje. Wysoka jakość naszych szkoleń podnosi kwalifikacje ich pracowników, a w konsekwencji zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

  • prowadzimy szkolenia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie Państwa firmy lub w siedzibie szkoły
  • przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy szczegółowe testy kwalifikacyjne, ustne i pisemne, pozwalające na dopasowanie kursu do indywidualnych potrzeb Klienta
  • tematyka kursu jest przygotowywana zgodnie z wytycznymi Klienta i może obejmować słownictwo ogólne, biznesowe jak i związane ze specyfiką działalności danej firmy
  • częstotliwość zajęć ustalana jest indywidualnie
  • możliwa jest współpraca z lektorem anglojęzycznym, również w formule „online”
  • postępy kursantów są na bieżąco monitorowane przez testy i ankiety kształtujące
  • tworzymy raporty postępu oraz frekwencji dla HR